Powrót
Nowy serwis: www.dczt.wroc.pl


Aktualności


Konferencja "Wdrażanie nowych technologii jako czynnik wzrostu innowacyjności regionu w latach 2007-2013"

Konferencja odbędzie się 27 lutego 2006 r. w godz. 10.00 – 14.00 w hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu przy Placu Dominikańskim 1

Będzie ona poświęcona prezentacji działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie powiązań nauki i gospodarki w naszym Regionie. Obrady dotyczyć będą w szczególności trzech obszarów tematycznych:

 • technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia
 • energie alternatywne i odnawialne
 • biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne


 • W Konferencji wezmą udział przedstawiciele nauki, gospodarki, samorządu i biznesu. Prelegentami będą przedstawiciele władz samorządowych, specjaliści z przemysłu, instytucji badawczo – rozwojowych oraz ośrodków naukowych z kraju i zagranicy.

  Wstępny program Konferencji:
  9:30-10:00 Rejestracja uczestników
  10.00 Uroczyste otwarcie
  Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  dr Paweł Wróblewski
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Polskich
  prof. Tadeusz Luty
  10:10 – 10:30 Wykład Inauguracyjny
  Funkcjonowanie sieci naukowo – gospodarczych, szansa dla regionu.
  Prof. Mirosław Miller
  10:30 – 10:50 Funkcjonowanie sieci naukowo-gospodaczych w krajach UE
  Dr Alfred Helmerich, Geschäftsstelle kompetenznetze.de
  10:50-11:10 Wstępna analiza projektów z obszaru innowacji i nowych technologii zgłoszonych do bazy UMWD na lata 2007-2013
  dr Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD
  11:10 – 11:15 Funkcjonowanie sieci na Dolnym Śląsku – www.dczt.wroc.pl - platforma informacji.

  11:15 – 11.45 Przerwa na kawę.

  11:45-13:45 Obrady w sesjach tematycznych

  Panel sieci e-Zdrowie

  11:45-12:05 Obszary działań i priorytety w zakresie sieci e-Zdrowie
  dr inż. Kazimierz Frączkowski
  12:05-12:25 Infrastruktura informatyczna województwa dolnośląskiego dla potrzeb telemedycyny
  dr inż. Józef Janyszek
  12:25-12:45 Praktyczne aspekty wdrażania nowoczesnych systemów IT w zarządzaniu szpitalem. Funkcjonalność usług telemedycznych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotne
  dr inż. Piotr Mielecki
  12:45-13:05 Praktyka lekarza rodzinnego i podstawowa opieka zdrowotna – możliwości wykorzystania usług telemedycznych
  mgr Piotr Nowicki- Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni POZ
  13:05-13:30 Dyskusja Panelowa
  13:30-14:00 Lunch

  Panel sieci Energia
  11:45-12:00 Energetyka odnawialna i alternatywna na Dolnym Śląsku – szanse rozwoju prof. Zbigniew Gnutek
  12:00-12:15 Energetyka odnawialna i skojarzona w Grupie BOT
  Prezes Jerzy Łaskawiec Bełchatów-Opole-Turów
  12:15-12:30 Agroenergetyka – szansą rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska
  płk dr inż. Mieczysław Struś
  12:30-12:45 Możliwości wytwarzania wodoru z węgla i odnawialnych źródeł energii
  mgr inż. Jerzy Świądrowski- GIG, Katowice
  12:45-13:00 Model termiczny utworów solnych monokliny przedsudeckiej w aspekcie budowy i eksploatacji zbiorników kawernowych do przechowywania węglowodorów ciekłych i gazowych.
  dr inż. Herbert Wirth
  Współpraca KGHM z firmą ODERSUN w zakresie uruchomienia na skalę przemysłową produkcji cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych typu CISCut.
  mgr inż Edward Hadryś
  13:00-13:30 Dyskusja Panelowa
  13:30-14:00 Lunch

  Panel sieci Biotech
  11:45-12:05 Wstępne założenia realizacji zadań w obrębie poszczególnych grup tematycznych
  prof. Antoni Polanowski
  12:05-12:25 Praktyczne aspekty wdrażania zaawansowanych technologii
  Hasco-lek
  12:25-12:45 "CZT BioTechMed Łódź – obszary badawcze, możliwości, bariery."
  Przewodniczący Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN - Prof. Stanisław Bielecki
  12:45-13:05 Doświadczenia ośrodków badawczych w Niemczech
  Dr. Helena Sztajer z Ośrodka Badań Biotechnologicznych (GBF) w Braunschweig’u
  13:05-13:30 Dyskusja Panelowa
  13:30-14:00 Lunch


  Biotechnologia w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

  Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych serdecznie zaprasza na Seminarium, organizowane w ramach projektu pt. "Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo- gospodarczych", które odbędzie się 30.01.2006 o godz. 10:00 w sali 241 bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej.

  Szczegółowy program Seminarium

  10.00 - 10.10 Otwarcie seminarium.
       Prof. dr hab. Ryszard Cach
       Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego

  10.10 - 10.30 Program działania sieci naukowo-gospodarczej ";Biotech".
       Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller
       Doradca Prorektora - Koordynator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

  10.30 - 10.50 Zdrowie i jakość życia społeczeństwa Dolnego Śląska i Kraju jako pochodne osiągnięć biotechnologii.
       Prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek
       Kierownik Zakładu Lipidów i Liposomów Uniwersytetu Wrocławskiego

  10.50 - 11.15 Nowe bioprodukty i nowe technologie dla przemysłu żywnościowego
       Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
       Prorektor ds. Studenckich i Nauczania Akademii Rolniczej we Wrocławiu
       Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
       Kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Akademii Rolniczej we Wrocławiu

  11.15 - 11.35 Koncepcja Dolnośląskiego Centrum Diagnostycznego wykorzystującego innowacyjne techniki diagnostyczne
       Dr hab. nauk medycznych Piotr Dzięgiel
       Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

  11.35 - 11.55 Rodzaje i zawartość związków halucynogennych w źródłach biologicznych z terenu Polski oraz możliwości ich identyfikacji we krwi
       Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
       Kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej

  11.55 - 12.35 Przerwa na poczęstunek

  12.35 - 12.55 Monitoring zanieczyszczeń środowiskowych w łańcuchu pokarmowym
       Prof. dr hab. Profesor Dobrzański
       Kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Ichtiologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu

  12.55 - 13.15 Warunki niezbędne do efektywnej komercjalizacji wiedzy
       Dr hab. inż. Marek Langner
       Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych Politechniki Wrocławskiej

  13.15 - 13.25 Podsumowanie i zakończenie seminarium

       Wizyta w Środowiskowym Laboratorium Badań Strukturalnych

  Prezentacje Power Point:


  Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego

  Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego

  Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii serdecznie zaprasza na I-sze Dolnośląskie Seminarium sieci naukowo-gospodarczej „Energia”, organizowane w ramach projektu pt. "Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo- gospodarczych", które odbędzie się 24.01.2006 o godz. 12:00 w sali 241 bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej.

  Szczegółowy program seminarium:

  12.00 – 12.10 Otwarcie seminarium.
     Prorektor Politechniki Wrocławskiej
     Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
  12.10 – 12.30 Program działania sieci naukowo-gospodarczej „Energia”.
     Doradca Prorektora PWr. ds. Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii
     Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller
  12.30 – 13.10 Możliwości współpracy DCZT z gospodarką w obszarze technologii energii alternatywnych i odnawialnych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.
     Departament Nowych Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Zarządzania Projektami
  Główny Inżynier – mgr inż. Edward Hadryś
  13.10 – 13.25 Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska.
     Doradca Prorektora PWr. ds. Europejskich Programów Regionalnych
     Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska
     Dr hab. inż. Jerzy Kaleta

  13.25 – 13.45 Przerwa na poczęstunek.

  13.45 – 14.00 Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych.
     Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Paliw, Politechnika Wrocławska
     Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski
     mgr inż. Andrzej Surma – "Ekotransfer" Spółka z o. o.
  14.00 – 14.15 Innowacyjne technologie energooszczędne w budownictwie i ich możliwe zastosowania na Dolnym Śląsku.
     Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej, Politechnika Wrocławska
     Dr inż. arch. Anna Bać
  14.15 – 14.30 Standaryzacja paliw alternatywnych do spalania i współspalania w kotłach energetycznych – potencjał naukowo badawczy i wdrożeniowy.
     Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
     Dr hab. inż. Halina Kruczek
  14.30 – 14.45 Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT.
     DCZT, Dyrektor sieci „Energia” – mgr inż. Piotr Lisiecki
  14.45 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie seminarium.
     Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
     Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek

  Prezentacje Power Point:  „Program e - Zdrowie w Strategii rozwoju Regionu Dolnośląskiego”

  Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych serdecznie zaprasza na Seminarium, organizowane w ramach projektu pt. "Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo- gospodarczych", które odbędzie się 16.01.2006 o godz. 10:00 w sali 241 bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej.

  Szczegółowy program Seminarium:
  10.00 – 10.10 Otwarcie seminarium
  JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu Prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
  10.10 –10.25 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii w programach sektorowych: sieć e-Zdrowie
  Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
  Prof. dr hab. Mirosław Miller
  10.25-10.40 Strategia e-Zdrowie dla Polski
  Doradca Ministra Zdrowia
  Dr Adam Kozierkiewicz
  10.40-10.55 Rozwój systemów e-Zdrowia w oparciu o centra zaawansowanych technologii
  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Dr Mariusz Duplaga
  10.55-11.10 Innowacja w strategii rozwoju Dolnego Śląska
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  11.10 – 11.30 Program Organizacji Sieci Telemedycznej w Województwie Kujawsko Pomorskim (e-Health)
  Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.
  Dyrektor Zarządzający – Krystyna Nowak
  11.30 – 12.40 Platforma InfrastrukturyInformatycznej i Telekomunikacyjnej – możliwości i potrzeby regionu
  Politechnika Wrocławska
  Dr Kazimierz Frączkowski
  12.40 – 13.00 E-Zdrowie - rola instytucji partnerskich
  Organizacja i wdrożenie Programu na Dolnym Śląsku
  Dolnośląska Grupa Doradcza PPP – Witold Grzybowski

  13.00 – 13.30 Przerwa na poczęstunek

  13.30 – 14.30 Strategia Regionu - Proponowane projekty e-Zdrowie
  Lek. med. Marek Girek - Dyrektor sieci e-Zdrowie
  Telekardiologia – dr n. med. Dariusz Biały
  Teleradiologia – prof. dr hab. Krzysztof Moroń
  Telediabetologia – prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska
  Telespirometria – prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
  Telemedycyna w praktyce lek. rodzinnego – dr n. med. Maria Bujnowska - Fedak
  Teleapteka - mgr farm. Artur Owczarek
  14.30 -15.20 Panel Dyskusyjny- Strategia działań w programie e-Zdrowie
  Moderatorzy: dr A. Kozierkiewicz - przewodniczący, dr M. Duplaga, mgr D. Nowak, dr K. Frączkowski, dr E. Łazor
  15.20-15.30 Podsumowanie
  Zakończenie seminarium


  Seminarium 12.01.2006 "Praktyczne aspekty wdrażania zapisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”

  12 stycznia br. w sali Senatu Politechniki Wrocławskiej odbyło się seminarium pt. „Praktyczne aspekty wdrażania zapisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. Inicjatorem spotkania był dr Lech Poprawski - były Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a organizatorami Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Politechnika Wrocławska.

  W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, przedstawicieli świata nauki, administracji oraz firm z całej Polski, które są zobowiązane do recyklingu i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. OPTIMUS, WROZAMET, ZELMER, MESKO AGD, 3M Poland, COMES, TOYA MERCUS, GNT, MPM Product, KGHM Metale). 21 października ubiegłego roku weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jest to dostosowanie polskich przepisów prawnych do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Nowa ustawa nakłada na użytkowników, producentów i sprzedawców wiele obowiązków. Od 15-go sierpnia ubiegłego roku producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, używanego w gospodarstwach domowych są zobowiązani do umieszczania na swoich produktach symbolu przekreślonego kosza - co oznacza, że urządzenia takiego nie wolno wyrzucić do kubła czy na śmietnik. Możemy natomiast przy zakupie nowego sprzętu oddać stary w sklepie, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć nieodpłatnie od nas taki zużyty sprzęt (telewizor za telewizor, komputer za komputer, pralkę za pralkę). Taki obowiązek będzie istniał od 1-go lipca tego roku. Główny ciężar odzysku i recyklingu zużytego sprzętu spoczywa jednak na wprowadzających sprzęt na rynek, a więc na producentach i importerach. Muszą oni zapewnić zbiórkę zużytych wyrobów (w ilości 70-80 % masy towarów wprowadzonych na rynek) oraz zorganizować sieć zakładów demontażu i przetwarzania zużytego sprzętu. Na początku roku każdy producent i importer jest zobowiązany do wniesienia stosownego zabezpieczenia finansowego na poczet ewentualnego niewykonania obowiązku odzysku. Są to opłaty niemałe bo 1,80 zł. za kilogram towaru wprowadzonego na rynek.

  Wrocław i Dolny Śląsk to „zagłębie” firm produkujących sprzęt elektryczny i elektroniczny, szykują się nowe wielkie inwestycje tej branży (m. in. LG Elektronics). Jak jesteśmy przygotowani do realizacji odzysku i recyklingu? Co trzeba zrobić aby wywiązać z obowiązujących przepisów? O tym dyskutowali uczestnicy seminarium.

  W imieniu gospodarzy gości przywitał Prorektor Politechniki Wrocławskiej - prof. T. Więckowski. W swoim wystąpieniu Rektor Więckowski przedstawił możliwości uczelni Wrocławskich, a zwłaszcza Politechniki w procesie przygotowania kadr i technologii dla tego niezwykle ważnego i trudnego przedsięwzięcia, jakim jest recykling i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uczestniczący w seminarium Wiceprezydent Wrocławia Sławomir Najnigier zwrócił uwagę na rolę i możliwościach Wrocławia i Dolnego Śląska w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy. Prezydent w swoim wystąpieniu zachęcił przedsiębiorców do lokowania zakładów przetwarzania na Dolnym Śląsku, gdyż tu istnieje dobry klimat do inwestowania oraz są ogromne możliwości (obecność wielu ważnych firm produkujących sprzęt elektryczny i elektroniczny: Polar, Wrozamet, Elektrolux, Bosch, Toya, 3M, przygotowywane są kolejne inwestycje, warte ponad miliard dolarów – m. in. LG Electronics). Koordynator DCZT prof. Mirosław Miller z Politechniki Wrocławskiej wygłosił referat nt. możliwośći transferu wiedzy i innowacji z sektora nauki do gospodarki w dziedzinie ochrony środowiska oraz możliwości współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przedstawili obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, aktualny stan prawny oraz przygotowania administracji do kontroli, nadzoru i koordynacji działań związanych z wdrażaniem w życie zapisów ustawy.

  Organizatorzy seminarium omówili rynek odzysku i recyklingu w Polsce oraz obowiązki wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także niezbędne działania organizacyjne i logistyczne na rzecz stworzenia systemu odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Bardzo interesujące były referaty przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej, m.in. Prof. M. Kozlowskiego na temat recyklingu tworzyw sztucznych w sprzęcie AGD i elektronice, prof. F.Friedla i P. Matkowskiego na temat recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonanego w technologii bezołowiowej oraz prof. W. Szczepaniaka na temat kształcenie kadr w zakresie gospodarowania odpadami. Bezpośrednio po zakończeniu seminarium odbyło się spotkanie robocze poświęcone powołaniu do życia organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z siedzibą we Wrocławiu. Omówiono założenia statutowe oraz ekonomiczne przyszłej spółki. Uczestniczy spotkania uzgodnili, że w najbliższym czasie spotkają się kolejny raz w Warszawie aby uściślić zasady współpracy. Uzgodniono również, że Ministerstwo Środowiska we współpracy z organizatorami seminarium opracuje poradnik metodyczny dotyczący recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Bezpośrednio po seminarium przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zaprosili organizatorów seminarium do współpracy. Pierwsze spotkanie robocze, w którym uczestniczyli dr L.Poprawski oraz P.Matkowski odbyło się 24 stycznia w Warszawie. Podczas spotkania dyskutowano o wątpliwościach klasyfikacyjnych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uzgodniono również, że w pierwszej dekadzie kwietnia w Ministerstwie Środowiska obędzie się konferencja dla wojewódzkich służba administracyjnych i ochrony środowiska dotycząca aktualnych spraw związanych z wdrażaniem ustawy. Znaczną część informacji merytorycznych na konferencję przygotują przedstawiciele środowiska wrocławskiego.


  Seminarium "Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska"

  W dniu 21.12.2005 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej oraz DCZT zorganizowały Sympozjum pt. „Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska”.

  W trakcie Sympozjum podkreślono wzrost znaczenia gazu ziemnego i biogazu w różnych obszarach gospodarki, szczególnie w transporcie i lokalnej energetyce. Zwrócono uwagę na skojarzone efekty ekonomiczne, ekologiczne oraz o zmniejszenie zależności od tradycyjnych dostawców ropy naftowej. Elementem kluczowym jest też stymulujący wpływ energii odnawialnej (biogaz) na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz na rozwój lokalnego rolnictwa i stabilizacja tego sektora w warunkach limitowanej produkcji żywności. Podkreślono też, iż metanizacja jest znakiem rozpoznawczym innowacyjności i szczególnie efektywną formą promocji regionów.

  Zaakcentowano, iż wzrost znaczenia roli metanu w gospodarce skutkuje również generowaniem miejsc pracy w wysoce specjalistycznych usługach oraz produkcją najbardziej zaawansowanych technologicznie wyrobów. Trudny do przecenienia jest też stymulujący wpływ upowszechnienia metanu na rozwój podstawowych i stosowanych badań naukowych.

  Dolny Śląsk ma znaczącą rolę na mapie kraju w zakresie metanizacji. Na podkreślenie zasługują wieloletnie działania i dokonania Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa, Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskich Linii Autobusowych, MPK, producentów taboru autobusowego (Volvo, Jelcz), zakładów odzyskujących biogaz (np. MPWiK, McCain), czy ostatnio Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Bogato ilustrowane wykłady przedstawicieli nauki i gospodarki dobitnie tezę taką dokumentowały. Zaprezentowane zostały przykłady transportu pasażerskiego i bezpieczeństwo jego eksploatacji oraz lokalne instalacje wykorzystujące biogaz. Zaprezentowano analizę ekonomiczną przetwarzania produktów roślinnych w biogazowniach. Przedstawiono też możliwości finansowania działań propagujących wykorzystanie gazu naturalnego oraz biogazu jako paliw.

  Z drugiej strony zapóźnienie polskich regionów, w tym i Dolnego Śląska, w zakresie metanizacji gospodarki, w stosunku do naszych najbliższych sąsiadów, regionów niemieckich i czeskich, jest niezmiernie niepokojące.

  Uczestnicy Sympozjum, reprezentujący środowisko naukowe i gospodarcze, przyjęli deklarację na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska poprzez promowanie i rozwijanie metanizacji gospodarki. Uznano, iż wzrastająca rola Środków Strukturalnych w finansowaniu działań na rzecz przeobrażeń społecznych i gospodarczych Regionu, szczególnie w latach 2007-13, jest dodatkowym impulsem do podjęcia tego zagadnienia. Przyjęto ponadto, iż wysiłek najbliższych miesięcy będzie skupiony na sformułowaniu projektów pilotowych o dużej skali, zawiązaniu stosownych konsorcjów, a następnie przygotowaniu aplikacji o finansowanie przedsięwzięć.

  Prezentacje Power Point:


  Seminarium UMWD I DCZT

  W dniu 12.12.2005 DCZT wspolnie z Urządem Marszałkowskim Województwa Dolnoslaskiego zorganizowali wspólne Seminarium pt." Metodologia identyfikacji przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w aspekcie polityki regionalnej Dolnego Śląska".

  W I części Seminarium zostały zaproponowane techniki identyfikacji przedsięwzięć, których wsparcie finansowe można planować z funduszy UE. W szczególności rozważania dotyczyły małych i średnich gmin Dolnego Śląska. Została przeprowadzona analiza modelu projektu grupowego pod kątem uzyskiwanych w tym przypadku efektów skumulowanych i synergicznych w obszarze środowiskowym, technicznym, finansowym i ekonomicznym - jak również pod kątem oddziaływań planowanych przedsięwzięć na rozwój naukowo-gospodarczy Regionu.

  Podczas seminarim dokonano także próby sformułowania procedur implementacji projektów infrastrukturalnych w aspekcie pełnej zgodności z polityką regionalną. Ponadto zaprezentowano dotychczas istniejące oraz nowe instrumenty realizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Zadaniem nowych inicjatyw w tym zakresie ma być integracja podmiotów innowacyjnych poprzez tworzenie sieci naukowo-gospodarczych, transfer wiedzy z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw oraz komercjalizacja badań naukowych. Ważnym zdaniem sieci jest też opracowanie branżowych strategii i programów rozwoju Regionu oraz przygotowanie znaczących projektów innowacyjnych wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł ich finansowania. W końcowej części seminarium odbyła się dyskusja panelowa nad zgłoszonymi propozycjami nowego systemu aplikowania o środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych oraz nad metodologią aplikowania o te środki.

  Prezentacje Power Point:


  Seminarium DCZT „Odnawialne i alternatywne źródła energii”

  Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii zorganizowało w dniu 28 czerwca 2005 seminarium "Odnawialne i alternatywne źródła energii". W seminarium udział wzięli przedstawiciele dolnośląskich instytucji naukowych i podmiotów gospodarczych, które prowadzą prace badawcze, innowacyjne i wdrożeniowe w szeroko rozumianym obszarze „energia".

  Celem spotkania była identyfikacja obszarów w zakresie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, w których potencjał Regionu stwarza szansę na uzyskanie wiodącej pozycji w Kraju i Europie. W trakcie spotkania zaprezentowano również ideę i cele powołania na Dolnym Śląsku regionalnej sieci naukowo-gospodarczej DCZT „Energia”.

  H. Kruczek - Biomasa
  L. Reichelt - Technologia Wodorowa
  M. Miller - Energia w DCZT


  Środowiskowe spotkanie grup naukowych „biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne” DCZT oraz Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska

  W dniu 17 maja 2005 na Politechnice Wrocławskiej odbyło się środowiskowe spotkanie grup naukowo-badawczych skupionych wokół biotechnologii i technologii medycznych.
  Prof. M.Miller, Doradca Prorektora ds. DCZT przedstawił zebranym prezentację pt. „Biotechnologia w DCZT”, w której przedstawił aktualne inicjatywy podejmowane przez Konsorcjum DCZT ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą biotechnologii i technologii medycznych. W ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego do Działania 2.6 ZPORR planuje się m.in. utworzenie 3 pilotowych, regionalnych sieci współpracy pomiędzy sferą B+R a gospodarką. Jedna z tych sieci ma powstać w obszarze biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych, a jej koordynatorem ma być Uniwersytet Wrocławski.
  Prof. P. Kafarski przedstawił natomiast wizję utworzenia we Wrocławiu środowiskowego, Dolnośląskiego Centrum Biotechnologii. Byłoby ono wspólną inicjatywą PWr, UW, AM i AR i jednocześnie próbą integracji środowiska zajmującego się biotechnologią oraz stworzenia bazy dla badań biologicznych i zaawansowanych badań chemicznych.
  Na spotkaniu rozmawiano także o konieczności wspólnego kształcenia międzyuczelnianego. Poruszono kwestię programu nauczania biotechnologii na różnych uczelniach, zapewnienia jednego minimum programowego na kierunku biotechnologia na wszystkich uczelniach, co ułatwiłoby mobilność studentów między uczelniami.


  Rozszerzenie grona członków Konsorcjum DCZT

  W dniu 15 kwietnia 2005 dotychczasowi członkowie konsorcjum DCZT złożyli swoje podpisy pod treścią Aneksu nr 2 do Porozumienia na rzecz Rozwoju Zaawansowanych Technologii na Dolnym Śląsku. Przygotowując projekt aneksu kierowaliśmy się kilkumiesięcznym doświadczeniem w zarządzaniu naszym Centrum oraz koniecznością usprawnienia procedur towarzyszących aplikowaniu o dofinansowanie naszych działań z rozmaitych funduszy. Ma temu służyć głównie umożliwienie zwierania odrębnych umów pomiędzy kilkoma podmiotami DCZT w celu wspólnego aplikowania o środki na realizację konkretnego projektu. Ponadto niezbędne okazało się sprecyzowanie zasad formalnych funkcjonowania konsorcjum m.in. poprzez określenie zasad wykluczenia członków oraz ich przyjmowania, zasad rozwiązania konsorcjum czy też zasad zachowania poufności itd.
  Jednocześne z podpisaniem Aneksu nr 2 do umowy DCZT, przyjęto do grona członków konsorcjum 6 nowych członków, tj.:

  • Telefonia Dialog S.A.
  • MediCom Sp.c.
  • Laser Secura System Sp. z o.o.
  • Poltegor Instytut Górnictwa Odkrywkowego
  • Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Oddział Dolnośląski
  • Przedsiębiorstwo farmaceutyczne "Vetos farma" Sp. z o.o.

  • Regionalne Platformy Technologiczne DCZT

   Wychodząc naprzeciw ogólnopolskiej inicjatywie tworzenia ogólnokrajowych Platform Technologicznych, DCZT podejmuje działania dot. tworzenia platform regionalnych. Platformy DCZT mają być sieciami naukowo-gospodarczymi, skupiającymi podmioty wokół określonego, regionalnego programu naukowo-wdrożeniowego. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy i spotkania, mające doprowadzić do powołania następujących, regionalnych Platform DCZT:

   • Organizacja usług telemedycznych oraz wspomaganie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
   • Jakość i bezpieczeństwo żywności
   • Centrum Czystych Technologii
   • Wodór i Ogniwa Paliwowe
   • Diagnostyka Molekularna oraz Geriatria

   Przewiduje się, że większość regionalnych platform DCZT w naturalny sposób zostanie włączona do odpowiednich tematycznie Platform krajowych. Wytyczone przez Polskie Platformy Technologiczne kierunki rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu staną się Krajowymi Programami Ramowymi, akceptowanymi przez rząd i finansowanymi w formie wieloletnich programów badawczo-rozwojowych, realizowanymi na rzecz gospodarki (pełna komercjalizacja wyników badań stosowanych i aplikacji). Kluczową rolę w wytyczaniu strategii będą miały gremia przemysłowe, zaś realizatorami tych badań będą wiodące ośrodki akademickie i JBR-y. Przewiduje się też powoływanie nowych instytucji B+R w ramach tworzonych platform, które będą realizowały duże projekty o wymiarze europejskim. Wreszcie platformy technologiczne będą miały charakter przemysłowego i gospodarczego lobbingu oddziałującego na wydatkowanie środków z innych funduszy europejskich. Inicjatywa ta jest powinna sprawić włączenie się dużych polskich przedsiębiorstw (jak również sieci małych i średnich przedsiębiorstw) w gospodarkę globalną i wzmocnić ich powiązania z nauką.


   Cykl spotkań DCZT z przedsiębiorstwami

   W grudniu 2004 DCZT rozpoczęło serię spotkań z przedsiębiorstwami. Jako że zadaniem DCZT jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do lepszej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki w celu opracowywania nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażania ich w przedsiębiorstwach, na spotkaniach mile widziani będą przedstawiciele następujących branż:

   • projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawaansowanych,

   • technologie informacyjne,

   • nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia,

   • odnawialne i alternatywne źródła energii.


   DCZT przygotowuje do realizacji szereg projektów w wymienionych obszarach, możliwych do finansowania m.in. w ramach Funduszy Strukturalnych UE. Celem spotkań będzie przybliżenie przedsiębiorstwom formuły działania DCZT oraz wskazanie potencjalnych możliwości współpracy z zaproszonymi firmami. Na pierwsze z cyklu spotkań, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2004 na Politechnice Wrocławskiej, przybyli przedstawiciele 15 firm Dolnego Śląska. Przedstawiono im rolę i funkcję, jaką pełni w regionie DCZT oraz wskazano na rodzaje projektów z pogranicza nauka-gospodarka (projekty celowe, szkoleniowe itd.), które mogą być finansowane z Funduszy Strukturalnych. Kolejne spotkanie z przedsiębiorstwami planowane jest na druga połowę stycznia 2005.